Port X – idea

Plave na vodě. Stojí na zemi. Je to dům. Je to hausbót. Je to kus supermoderního svébytného designu kombinující dřevo, laminát a křivky od autorů Jerryho Kozy a Adama Jirkala z Atelieru SAD.

Je to přístav myšlenek na svobodný život, Port X. Port X se ve všech směrech vymyká zažitým pojmům hausbót nebo dům, jak je známe. Křivky portu inspirovala myšlenka na životní hédonismus – heslo “užívat si života” je cítit v každém detailu Portu X. Kromě nabourání klasických definic bydlení umožňuje Port X umístění doslova kamkoliv. Na vodu, na souš i do míst, kde není možné realizovat klasickou stavbu, například v chráněných krajinných oblastech, ale i na geologicky komplikovaných místech, která nedovolí klasickou stavbu. Díky vysoce kvalitně zpracovaným přírodním materiálům a tvarům rozehraje Port X dialog s okolím. “Člověk si má užívat místa, na kterém je,” říká jeden z autorů návrhu Adam Jirkal. “Budova navazuje kontakt s prostředím, Port je nízko nad vodou nebo terénem, přední část dodává příjemnou světelnost, zatímco zadní přirozenou intimitu,” doplňuje ho druhý autor Jerry Koza. Slova jako “flexibilní” a “nezávislý” se s Portem pojí stejně neoddělitelně jako koncovka “X”.

Port X je totiž sestaven z jednotlivých modulů a na přání majitele tak může stavba růst, měnit svou strukturu a podobu. Přitom bude respektovat vás i vaši rodinu. Děti potřebují více samostatnosti? Není problém z vašeho Portu oddělit jejich pokoj a osamostatnit ho zcela od původního obydlí. Narostou jejich potřeby, budou chtít více prostoru? Jednoduše můžete prodloužit jejich Port X. Nezávislost však nemusí mít jen podobu oddělených místností. Port X vám umožní zbavit se nutnosti připojení k elektrické rozvodné síti. Stavba nabízí možnost umístění solárních kolektorů, větrné elektrárny, ale i nádrže na vodu – a v případě hausbótu také toaletu nezávislou na připojení ke kanalizaci. Pokud máte rádi pestrý život, nemusíte se s Portem X obávat o zevšednění vašich dní. Svůj moderní příbytek totiž můžete přemisťovat z místa na místo. Port X vás neuváže nadosmrti k jednomu pozemku, jednomu výhledu. Naopak, může se s vámi posouvat stejně jako vaše perspektivy a preference. “Z města rovnou ke sjezdovce, z hor do nížiny, do malebné vesničky, na vodu nebo souš – takové budou vaše možnosti, ze kterých můžete volit kdykoliv se vám zachce,” vypočítává Jerry Koza. Port X si jednoduše přesunete tam, kde budete šťastní.

Port X je v jistém slova smyslu budoucností i návratem do minulosti. Zatímco města se většinou tvořila v okolí řek, Port X tuto bilanci přesouvá zpět. Váš život tedy dovede přesunout na řeku, do blízkosti vody, tedy nejpřirozenějšího prostředí, z nějž život jako takový vzešel.

Nové designové řešení pro Vaše bydlení pojímá domov jako místo, které se mění spolu s Vámi. Port X může fungovat stejně dobře na vodě, jako na souši. V těžko dostupné krajině, stejně jako ve městě. Tento koncept jisté „obojživelnosti“ navíc doplňuje i možnost přemístit Vaše bydlení. Objekt hausbótu se skládá ze dvou samostatných částí. Pontonu, na kterém jsou umístěny moduly užitné části, zajišťuje stabilitu a mobilitu Portu X v případě tažení lodí. Objekt se může přemisťovat dle požadavků majitele a aktuálních možností kotveni na toku řeky a v případě ohrožení ho lze stáhnout do ochranného přístavu. Výškový rozdíl mezi břehem a Portem X je řešen mobilní lávkou. Celý objekt je bezbariérový, výška podlah tvoří jednu rovinu ve všech místnostech.

Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.